หลักสูตร : Mindset เกี่ยวกับธรรมาภิบาล สู่การสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพ

หลักสูตรธรรมาภิบาล โรงพยาบาลตำรวจ

ป็นการบรรยายที่สนุกมากๆ อีกวัน
.
เริ่มต้นจาก Mindset เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
สู่การสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพ
โดยโค้ชเอกซ์ สุขสำราญ บานตะไท ในช่วงเช้า
.
แล้วมาต่อกันที่ การนำธรรมาภิบาล
มาปรับใช้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในช่วงบ่าย โดย #AjarnBatt
.
พี่ๆ ตำรวจ พยาบาล และพนักงาน
แลกเปลี่ยนความรู้กันน่ารักมากๆ ครับ

#AjarnBatt
#PositivePsychologistPositiveHR

ขอบคุณ #PPLearning