หัวหน้างานกับการจูงใจทีมงาน

หัวหน้างานกับการจูงใจทีมงาน  หลักสูตร 1 วัน

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

  • ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตัวเอง
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ
  • ผู้เรียนจะสนุกในการพัฒนาทักษะการจูงใจ
  • ผู้เรียนจะได้เห็นรูปแบบการจูงใจของตัวเองและทีมงานพร้อมทั้งปรับปรุงในการใช้หลักการอย่างมีสไตล์

หัวหน้างาน กับการจูงใจทีมงานเป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะการที่จะให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

และอยากให้ทีมงาน ลูกน้อง และพนักงาน

ได้อย่างสอดคล้องและได้รับหัวใจลูกน้องอย่างแท้จริง

ดังนั้นมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะต่างๆ

  • สำรวจมุมมองการจูงใจทีมงานในมิติต่างๆ
  • ชวนพัฒนาทักษะการจูงใจ
  • เสริมเทคนิคการจูงใจให้ได้ผล
  • กำหนด และวางแผนการฝึกฝน
  • เสริมเสน่ห์ให้เป็นหัวหน้าที่มีความสามารถในการจูงใจทีมงาน

อ.สุณิชชา  ชอบชัย