หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

 

 

ภาวะผู้นำไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง

แต่คนมีตำแหน่งผู้นำหรือหัวหน้างานมีความจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ

ดังนั้น

หลักสูตรภาวะผู้นำจึงจำเป็นต้องมีสอนในกลุ่มหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

ถามว่า

พนักงานทั่วไปสามารถเรียนหลักสูตรภาวะผู้นำได้ไหม?

ตอบเลยว่า

ได้และดีมากที่รีบศึกษาและฝึกฝนกันตั้งแต่เริ่มแรก

 

คุณสมบัติสำคัญของคนที่มีภาวะผู้นำจากภายในสู่ภายนอกมีดังนี้

กล้าคิด

กล้านำเสนอ

กล้าทำก่อนใคร

กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง

กล้าเป็นคนไม่ดีในสายตาผู้คน

และกล้าที่จะยอมรับทุกการตัดสินใจ

อ่านถึงตรงนี้แล้ว

ลองให้คะแนนตัวเอง แล้วเลือกประเด็นในการนำกลับไปพัฒนาตัวเองกันเพิ่มดีกว่าว่า

มีเรื่องใดบ้างที่จะดีขึ้นในหนึ่งเดือนข้างหน้า

วางแผน แล้วลงมือทำซะ!

สุณิชชา ชอบชัย