หัวหน้างานกับการสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้ทีมงาน

หัวหน้างาน,การสร้างความน่าเชื่อถือ,หัวหน้าที่ดี,

 เส้นทางการเติบโตของผู้บริหารระดับต่างๆนั้น ต้องเคยผ่านบรรยากาศการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ ที่ไม่ไฉไลอย่างที่คิด เพราะมีเรื่องร้อนมาสะกิดให้อารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้คนที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่นั้น ต้องเผชิญกับสภาวะอารมณ์ขึ้นลงบ่อยครั้ง ทำแสดงบ่อยๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผลลัพธ์คือ ลูกน้องหรือทีมงานขาดความเชื่อถือ และไม่ศรัทธาหัวหน้างานของตน

มาสร้างความน่าเชื่อถือ และศรัทธาให้กับทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชากันทำอย่างไรดี

ความรู้ความสามารถ เป็นเรื่องสำคัญที่คนเป็นหัวหน้างาน ผู้นำคน ต้องมีลักษณะเด่นคือชอบเรียนรู้ และมีความรู้ความสามารถที่มากกว่า จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจให้ทีมงานและตัวเองได้อย่างมั่นคง เพราะทุกคนในทีมหวังฝากผลงานและชีวิตไว้ในมือของผู้นำทีมที่มีความรู้ความสามารถนั่นเอง

การบริหารอารมณ์ (EQ) เป็นสิ่งที่สัมผัสกันได้ชัดเจนถึงวุฒิภาวะของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำทีม และสามารถชี้ชะตาเส้นทางการเติบโตได้อย่างแน่แท้ ว่าจะได้ไปต่อหรือหยุดรอที่จุดเดิม เพราะหากหัวหน้างานหรือผู้นำทีมระเบิดอารมณ์ใส่ทีมงาน หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นสัญญาณอันตรายในการลดความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ สายสัมพันธ์ในการทำงานจะมีเพียงคำว่า “หน้าที่” มากกว่าคำว่า “เราร่วมกัน”  กล้าหาญในการแสดงออก และกล้าที่จะเริ่มก่อนเสมอ เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของหัวหน้างานหรือผู้นำทีมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกทีมเชื่อถือและศรัทธาตั้งแต่แรกเริ่มจนกลายเป็นคุณที่ใช่อยู่ในใจลูกน้องและทีมงานจนกลายเป็นที่ยอมรับว่า “หัวหน้าฉันกล้าหาญ” มันคือความภูมิใจในการได้ร่วมทีม และสร้างวัฒนธรรมการปั้นพนักงานที่เป็นผู้กล้าหาญได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน

ติชมอย่างมีศิลปะ เป็นที่ทราบกันว่าขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานของพนักงานและทีมงาน นั้น เป็นผลมาจากการกระทำต้นทางจากหัวหน้างานและผู้นำทีม ดั่งคำที่มีคนเคยกล่าวว่า “ตำหนิในที่ลับ กลับชมในที่แจ้ง” มนุษย์ทุกคนชอบคำชื่นชม ยกย่อง ที่มาจากใจแท้จริง เป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือยาวิเศษในการเพิ่มพลังสร้างผลงานได้ดีมาก หากหัวหน้างานหรือผู้นำทีมมีศิลปะที่ดีย่อมมีชัยในทุกด้าน

เปิดใจกว้างในการรับฟัง การฟังเป็นทักษะหัวหน้างานที่สำคัญมาก หากปราศจากการฟังที่ดีแล้วมักเกิดผลเสียหายในการทำงานเป็นทีมอย่างรุนแรง เพราะหัวหน้างานหรือผู้นำทีมเป็นคนที่ต้องพบเจอและสื่อสารกับพนักงานหรือลูกทีมที่หลากหลายในทุกๆวัน ดังนั้นการเปิดใจกว้างในการรับฟัง จะสามารถเปิดใจทีมงานได้ดีมาก สิ่งที่ได้รับนั้นมีคุณค่ามหาศาล คุณจะได้ยินปัญหาที่แท้จริง ได้ยินความรู้สึก ได้ยินความเชื่อ หรือประสบการณ์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ดีในการนำมาออกแบบสไตล์การบริหารจัดการผลงานและความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วมองเห็นตัวเองมากขึ้นเลยใช่ไหมว่าคุณก็สามารถเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำทีมที่ลูกน้องเชื่อถือและศรัทธาได้ มาเริ่มต้นหรือต่อยอดศักยภาพตัวคุณให้เป็นหัวหน้างานที่ใช่ในสายตาลูกน้องกันดีกว่าค่ะ

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ