หัวหน้างานคุณภาพกับการมอบหมายและติดตามงาน

หัวหน้างานคุณภาพกับการมอบหมายและติดตามงาน

หัวหน้างานคุณภาพกับการมอบหมายและติดตามงาน

การมอบหมายงาน

การติดตามงาน

เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับหัวหน้างานคุณภาพยุค 4.0

เพราะพนักงานในทีมจะสามารถสร้างผลงานได้ดี มีคุณภาพ

และบริการจัดการงานได้ทันตรงตามกำหนด และสร้างผลงานคุณภาพได้ดีนั้น

เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ

 • หัวหน้างานต้องรู้จริงในงานที่ต้องการมอบหมาย
 • หัวหน้างานต้องสามารถถ่ายทอดได้ดี และมีทักษะในการสร้างความไว้วางใจ
 • หัวหน้างานต้องมีศิลปะในการจูงใจ และโน้มน้าวให้พนักงานเห็นความสำคัญของงานที่ยากกว่าเดิม
 • หัวหน้างานต้องรู้จักลูกน้องหรือพนักงานในทีมว่า แต่ละบุคคลหรือคนที่หัวหน้างานกำลังจะมอบหมายงานนั้นมีความโดดเด่นหรือลักษณะอย่างไรเหมาะสมกับงานที่มอบหมายอย่างไร เพื่อให้ส่งเสริมให้งานมีคุณภาพ และพนักงานมีผลงานคุณภาพด้วยเช่นกัน
 • หัวหน้างานต้องสร้างกรอบความคิดด้านบวกให้พนักงานในทีมสนุกกับการทำเรื่องใหม่ สิ่งไม่ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม
 • หัวหน้างานต้องคอยอยู่เคียงข้าง และวางตัวเองเป็นพี่เลี้ยงที่สร้างความอบอุ่น และอุ่นใจให้พนักงานอย่างเต็มใจ

 

 

หัวหน้างานคุณภาพ ที่สามารถมอบหมายงาน และติดตามงานได้ดีนั้นส่วนใหญ่มักมีอุปนิสัยดังนี้

 1. มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง ทีมงาน และชิ้นงาน
 2. มีความกล้าหาญในการยินดีเสี่ยงกับเรื่องใหม่ๆ
 3. มีความเชื่อมั่นในทีมงาน หรือพนักงานในทีมอย่าง 100%
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และประสานงานได้ยอดเยี่ยม
 5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชนะเลิศในหัวใจทีมงาน

 

มั่นใจว่าคนไทยทุกคนมีความสามารถ และสนุกในการฝึกฝนทักษะการมอบหมาย และติดตามงานกันทุกคน

ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในการพัฒนาทีมงานและองค์กรด้วยหัวใจแห่งนักสู้

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

หัวหน้างานคุณภาพกับการมอบหมายและติดตามงาน
หัวหน้างานคุณภาพกับการมอบหมายและติดตามงาน