หัวหน้างานคุณภาพกับการอยากให้คำปรึกษาลูกน้องก่อนตัดสินใจ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานคุณภาพกับการอยากให้คำปรึกษาลูกน้องก่อนตัดสินใจ

 

งานมีมากและมีหลากหลาย

ดังนั้นการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

มีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในงาน

และสำคัญ หัวหน้างานต้องการเป็นที่ปรึกษา

และอยากให้น้องๆ หรือทีมงานมาปรึกษา หรือเล่าให้ฟัง

ก่อนตัดสินใจเอง เพราะหัวหน้างานมีความกังวลใจ

ในผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไร้การควบคุม

เช่น

  • หัวหน้าครับผมอยากปรึกษาว่า…………………………..

  • หัวหน้าครับผมคิดแบบนี้นะครับ

  • หัวหน้าครับผมคิดว่าควรเป็นแบบนี้นะครับ

เพราะหัวหน้ามีความเป็นห่วง และอยากให้ทีมงานทุกคนมีผลงาน

เพียงแต่หลายครั้งอาจไม่มีทักษะการสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ จึงอาจกลายเป็น

การใช้คำสั่ง หรือแสดงอำนาจแบบคุ้นชิน อาจเป็นเพราะกังวลใจว่าลูกน้องจะไม่ฟัง

ดังนั้นลูกน้องคุณภาพควรสร้างความไว้วางใจและให้ความมั่นใจกับหัวหน้างาน

เพื่อเป็นกำลังใจและน้ำทิพย์ชโลมใจซึ่งกันและกัน

#ทีมเวิร์คงานก็เวิร์คผลลัพธ์ทุกคนจึงเวิร์ค

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย