หัวหน้างานคุณภาพต้องการอะไรกับพนักงานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพต้องการอะไรกับพนักงานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพต้องการอะไรกับพนักงานคุณภาพ

กับการบริหารงานประจำวัน (Daily Management By อ.สุณิชชา ชอบชัย)

  • อยากให้ลูกน้องพูดแบบตรงไปตรงมา

  • อยากให้ลูกน้องกล้าแสดงความคิดเห็น

  • อยากให้ลูกน้องมีความคิดสร้างสรรค์

  • อยากให้ลูกน้องแสดงความสามารถ

  • อยากให้ลูกน้องอาสาทำงานยาก

  • อยากให้ลูกน้องรักการเรียนรู้

  • อยากให้ลูกน้องเชื่อฟัง

  • อยากให้ลูกน้องกล้าคิดกล้าทำ

 

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องการจากลูกน้องหรือพนักงานของตัวเอง

แต่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องมีพื้นที่ความปลอดภัยให้ลูกน้อง

ในการแสดงฝีมือกับเวทีเล็กๆ แล้วค่อยเติบโตไปยังเวทีที่ใหญ่ขึ้น

จึงทำให้เกิดการปกป้องตัวเองและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพราะ

มีความกังวลในผลลัพธ์  #หัวหน้างานคุณภาพย่อมสร้างลูกน้องคุณภาพ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.ppleaning.com

T.0955374428

One thought on “หัวหน้างานคุณภาพต้องการอะไรกับพนักงานคุณภาพ

Comments are closed.