หัวหน้างานคุณภาพไม่อยากเจอความเซอร์ไพรส์ อยากให้ลูกน้องคุณภาพรายงานผลตลอดเวลาด้วยความจริง

หัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพไม่อยากเจอความเซอร์ไพรส์

อยากให้ลูกน้องคุณภาพรายงานผลตลอดเวลาด้วยความจริง

 

การรายงานสภาพการณ์การทำงานเพียงสั้นๆ

ส่งผลต่อการทำงานอย่างมาก

เพราะความลำบากจะลดลงภายหลัง

คนที่เป็นหัวหน้างานต้องรายงานมากกว่าที่ลูกน้องคิด สำหรับหัวหน้าแล้วการส่งรายงานของลูกน้อง

แบบช้า แบบไม่ชัดเจน แบบน่ากังวล แบบไม่ตรงเวลา

 

==============

รายงานการทำงานแบบสั้นๆ

ไม่ต้องเสียเวลามาก

ก็ช่วยให้เจ้านายรู้สึกวางใจ

==============

แม้หัวหน้างานจะพึงพอใจในศักยภาพการทำงานของลูกน้อง

แต่การรายงานไม่มีหรือมีไม่จริงหรือจริงแต่ไม่ทันเวลา

นั่นย่อมทำให้เกิดปัญหา

อาจส่งผลให้หัวหน้างานคุณภาพอาจไม่มอบหมายงานให้ก็เป็นไปได้

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย

www.pplearning.com

T.0955374428