หัวหน้างานคุณภาพ กับการจูงใจผู้อื่น

หัวหน้างานคุณภาพกับบการสื่อสารจูงใจคน

หัวหน้างานคุณภาพ กับการจูงใจผู้อื่น

หัวงาน กับการจูงใจคน เป็นศิลปะในการบริหารจัดการ

เพราะการที่หัวหน้างานต้องทำงานผ่านคน มีความจำเป็นต้องพัฒนา

ทักษะการจูงใจผู้คน 

ด้วยหลักการจิตวิทยา

เป็นเรื่องสำคัญมาก

การจูงใจผู้อื่นประกอบไปด้วย

[การจูงใจตัวเอง

ใหัอยากจูงใจผู้คน]

 

เทคนิคการจูงใจผู้อื่น

  • เรียนรู้ลักษณะคนประเภทต่างๆ เช่น DISC /ดินน้ำลมไฟ/สัตว์สี่ทิศ
  • การสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้คู่สนทนาเปิดใจ ไว้วางใจในการพูดคุย
  • มุ่งฟังค่านิยมของเขา และมุ่งป้อนกลับข้อมูลเชิงบวกให้เขามั่นใจในตัวเอง
  • กระตุกด้วยคำถามให้เขามีเป้าหมาย และรู้สึกว่า #เป็นไปได้
  • สำคัญคือจูงใจตัวเราเองไม่ให้ไปรุกล้ำสิทธิ์หรือคุกคามความเป็นเขาอย่างจริงใจ

หัวหน้างานคุณภาพ กับการจูงใจผู้อื่น

อ.สุณิชชา ชอบชัย