หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานที่สามารถสร้างทีมเวิร์ค ให้เวิร์คยิ่งขึ้น

ต้องมีความสามารถในการทำงานและบริหารงาน (ศาสตร์และศิลป์)

เราต้องสามารถ ปกครอง และพัฒนา ร่วมกันอย่างมีผลงาน

  • พึ่งพาได้
  • ให้กำลังใจ
  • ใส่ใจจุดแข็ง
  • พัฒนาให้แกร่ง

พึ่งพาได้ 

เป็นความรู้สึกที่พน้กงานหรือผู้ตามยอมรับและยินดีให้ผู้นำนั้นตัดสินใจ และให้ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี เรื่องไม่ดี จึงทำให้กระบวนการทำงานเป็นทีมมีการแบ่งบทบาทกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ให้กำลังใจ

เป็นบ่อพลังแห่งหัวใจให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างไม่มีความกังวล หรือสามารถสร้างกำลังใจให้พนักงานก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างยั่งยืน

ใส่ใจจุดแข็ง

เป็นทักษะสำคัญในการสร้างคน สร้างทีม ให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะการใช้จุดแข็งของพนักงานจะส่งเสริม เติมภาพจิ๊กซอว์ ของการสร้างภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเสริมพลังกันอย่างไร้ข้อจำกัด เพราะทุกคนต่างมีความสามารถและโดดเด่น เมื่อนำมาเค้นศักยภาพแล้วนำมาผสานกันสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

พัฒนาให้แกร่ง

เป็นหัวใจสำคัญของหัวหน้าทีมว่าจะสร้างคนให้เติบโตได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เพราะการสร้างความแตกต่างทำให้เกิดผลงานใหม่  ดังนั้นต้องสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณค่า เพราะต้องสร้างพลังให้แกร่ง

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค
หัวหน้างานคุณภาพ
กับเทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค