หัวหน้างานคุณภาพ มิใช่บริหารผ่านโทรศัพท์หรือไลน์เพียงเท่านั้น

หัวหน้างานคุณภาพกับทีมงานคุณภาพ

การบริหารงานของหัวหน้างาน ที่ประสบความสำเร็จ
มิใช่เพียงนั่งรอในห้องเย็นๆ เพื่อให้พนักงานแวะเวียนมาหาในพื้นที่ของเรา
เพราะนั่นหมายความว่า ลูกน้องจะรู้สึกไม่ปลอดภัยในทุกครั้งที่ได้พบเจอหัวหน้างานอย่างเรา
หากต้องการให้ลูกน้องรู้สึกดีมากขึ้น
หัวหน้าควร Walk A round เดินไปพบเจอ หรือทำให้เธอ เธอ ลูกน้อง มีความมั่นใจในพื้นที่ของเขาบ้าง
เพราะการที่หัวหน้างาน
ได้เดินทางลงพื้นที่นั้นสิ่งที่ได้รับมากขึ้นมีดังนี้

ความรู้สึกของพนักงานที่มีหัวหน้างานอยู่เคียงข้าง

การได้เห็นสภาพงานจริงทั้งปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

 

หัวหน้างานคุณภาพกับความสามารถในการเข้าถึงจิตใจทีมงานผ่านการสัมผัสจริง

เข้าถึงได้จริง มิใช่ผ่านเครื่องมือ เช่น โทรศัพท์ หรืออีเมลล์ที่ไร้ซึ่งความมีชีวิต

มั่นใจว่า

 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอน