หัวหน้างานมืออาชีพควรมี Mindset อย่างไร?

หัวหน้างานมืออาชีพควรมี Mindset อย่างไร?

 

หัวหน้างานเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบ

และเป็นบุคคลที่มักเริ่มต้นด้วยความสับสน

ว่าควรทำอย่างไรให้ตัวเองอยู่รอดและ ทีมงานมีผลงาน

เคยทำงานคนเดียวสร้างผลงานคนเดียว

แล้วชีวิตเปลี่ยน ต้องหันมา

ดูแลทีมงาน และตัวเองก็ต้องสร้างผลงาน

ทำให้เกิดความกังวล สับสน บ่อยครั้ง

ดังนั้นคนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องจูนหรือปรับตัวเอง

Mindset = กรอบความคิด

ประกอบด้วย

ความเชื่อ

ความคิด

ประสบการณ์

ค่านิยม

และความรู้

สามารถสร้างสมการของกรอบความคิดได้ตาม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

T.0955374428

M.cs.pplearning@gmail.com