หัวหน้างานมือใหม่ไม่ยาก …เพียงแค่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานมือใหม่ไม่ยาก …เพียงแค่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ

 

หัวหน้างานมือใหม่ทุกคน มักผ่านช่วงเวลาที่กังวล และสับสน ดังนี้

  • ไม่รู้ว่าควรทำอะไรบ้างกับทีมงาน
  • ไม่เห็นความสำคัญของการให้คำชม เพราะตัวเองก็เติบโตมาได้ด้วยตัวเอง
  • ไม่ต้องการเป็นคนที่สร้างความล้มเหลวให้กับทีม
  • กลัวลูกน้องไม่รัก 
  • กังวลว่าดุมากไปน้องจะไม่ชอบหรือเปล่า
  • ไม่กล้ามอบหมายงานยาก เพราะกลัวผลลัพธ์งานจะออกมาไม่ดี
  • เบื่อหน่ายกับการติดตามงานบ่อยๆ แล้วก็ยังไม่เสร็จ
  • ขาดความมั่นใจในการสอนงานพนักงาน เพราะหลายครั้งน้องทำงานพลาด
  • ฯลฯ

แล้วยังไงต่อ 555 เพราะสิ่งที่ต้องเดินทางต่อไปคือ  การสร้างทีมสร้างผลงาน

หลายคนจึงเกิดภาวะจิตตกบ่อยครั้ง  ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานมือใหม่

จะกลายเป็นหัวหน้างานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยลักษณะของหัวหน้างานคุณภาพได้นั้น

จำเป็นต้อง

กล้าเปลี่ยนแปลง

พร้อมรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

และยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเอง

หัวหน้างานมือใหม่ไม่ยาก …เพียงแค่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ

แล้วจะได้พนักงานที่ยินดีเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับหัวหน้างานมืออาชีพอย่างคุณ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และนักพัฒนาองค์กร

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

โทร.0626599545