หัวหน้างานเป็นโค้ช (Supervisor as Coach)

หัวหน้างานคุณภาพกับการพัฒนาภาวะผู้นำ

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กรเป็นโค้ช (Supervisor as Coach)

การเป็นหัวหน้างานนั้น

มีบทบาทที่หลากหลายที่ต้องพัฒนา

และเป็นให้เป็นจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ

วันนี้เราจะมาแบ่งปันกันเรื่องการเป็นโค้ช สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ทำไมต้องเป็นโค้ช

เพราะการเป็นโค้ช สามารถพัฒนาทีมงาน

หรือลูกน้องให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการมุ่งที่การเปลี่ยนแปลง

ที่โค้ชชี่ (ลูกน้อง)

กำหนดเป้าหมาย

กำหนดแนวทาง

กำหนดวิธีการ

และกำหนดรูปแบบด้วยตัวของเขาเอง

ดังนั้น

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในแบบฉบับของลูกน้อง จึงมีโอกาสสูงมาก

เพราะเป้าหมายเป็นของเขา วิธีการก็ใช่ จึงได้พลังแห่งการเป็นเจ้าของงาน

และเกิดความท้าทายในเป้าหมายในแบบที่ใช่ ส่งเสริมให้ทีมได้คนเก่ง ที่ปั้นได้จริง

 

หัวหน้างานในฐานะโค้ช

โค้ชที่ให้ความสำคัญกับศักยภาพของทีมงาน

ทีมที่เติบโตมาด้วยกระบวนการโค้ช

กระบวนการโค้ชที่ยึดหลักการโค้ช

ที่เรียกว่า โค้ชชิ่ง (Coaching)

 

หากองค์กรต้องการปั้นหัวหน้างานคุณภาพ

หากองค์กรต้องการสร้างหัวหน้างานคุณภาพ

ที่เกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ของคำว่า

หัวหน้างานมืออาชีพ,หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

 

วันนี้คุณพร้อม แล้วหรือยัง

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย