หัวหน้างาน กับการบริหารคนต่างเจน (Generation management for Supervisor)

วหน้างานควรมีmindsetอย่างไร

หัวหน้างาน กับการบริหารคนต่างเจน

(Generation management for Supervisor)

 

การทำงานในหนึ่งองค์กร มีคนที่แตกต่างกันในเรื่องวัยและอายุ

จะเห็นได้ว่า การทำงานที่มีความแตกต่างกัน มีทั้งคุณและโทษไปพร้อมๆ กัน

หากแต่ คนที่รู้จักการเลือกใช้ด้านดี มักมองเห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการบริหารจัดการ

ทั้งคน สถานการณ์ ได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ข้อดีของเด็ก คือกล้าคิดกล้าทำ ด้วยเทคโนโลยี

ข้อดีของคนกลุ่มกลางคน จะมีความยืดหยุ่น ประสานประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่าย

ข้อดีของคนที่อายุมาก หรือประสบการณ์สูง คือรู้จริง และผ่านการรอคอย ด้วยความอดทน

 

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างานคุณภาพ

สิ่งที่วัดฝีมือกัน คือ เก่งงาน แน่นอนนัก แต่มักพลาดที่เก่งคนและเก่งบริหารจัดการ

ดังนั้นแนวคิดที่จะสร้างให้ผสานให้ประสบความสำเร็จ คือเก่งคนให้ได้ทั้งหัวใจและผลงาน

 

เทคนิคเล็กๆ คือ

การเข้าใจโลกของเขา

ว่าโลกแต่ละใบของเขานั้น

มีข้อจำกัดอะไร และมีสีสันตรงไหน

เพราะหากเราสามารถเข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้

หัวใจเปิดแล้ว หลังจากนั้นเราในฐานะหัวหน้างาน

จะมีโอกาศได้เห็น และเป็นคนสำคัญของเขาอย่างแท้จริง

หัวหน้างานเชิงรุกโดยอาจารย์สุณิชชา
หัวหน้างานเชิงรุกโดยอาจารย์สุณิชชา มุ่งเน้นการสอนงาน สอนคน และวางระบบงานให้ยอดเยี่ยม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน