อบรมพนักงานใหม่

เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Effective Work Planning for Success)

เพื่อให้ความต่อเนื่องของโครงการอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ที่ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานนั้น ในขณะนี้มีพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอบรมอยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องความปลอดภัย อันจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่

หลักการและเหตุผล

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานใหม่นั้น เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานของจิตสำนึกความปลอดภัย โดยจะส่งผลต่อการปฎิบัติตนให้ปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นการลดที่สาเหตุ นั่นคือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) และสามารถหวังผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายได้ ไม่เฉพาะในสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่รวมถึงการปฎิบัติตนที่บ้าน ในท้องถนนอีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทได้

และด้วยข้อกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ข้อที่ 17, เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ข้อ 33, เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อ 33 ต่างกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมให้แก่ลูกจ้างทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
 2. เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝัง “จิตสำนึกความปลอดภัย” ให้กับพนักงาน ไม่เพียงแต่ที่ทำงานเท่านั้น
 3. เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพื้นฐาน อันนำไปสู่ความเข้าใจได้ถึงความปลอดภัย
 4. เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยมากขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 5. เสริมสร้างความสามัคคีและการมีความคิดร่วมกันในกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 6. เพื่อแสดงถึงความจริงใจของบริษัทที่มีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ขอบเขต                พนักงานใหม่ทุกคน
เป้าหมาย               พนักงานใหม่ทุกคนได้เข้ารับการอบรมความปลอดภัยก่อนปฎิบัติงานจริง

การจัดหลักสูตรการอบรมพนักงาน

เนื่องจากการทำงานในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ทำให้กลุ่มของพนักงานที่เข้ารับการอบรมจึงมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงานของแต่ละคน ดังนั้นเพื่อให้การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานจะต้องสามารถครอบคลุมการทำงานของพนักงานได้ ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้พิจารณาจัดแยกหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น

 1. หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับพนักงานทั่วไป
 2. การใช้ Folk lift
 3. อันตรายของสารเคมี

สำหรับพนักงานทั่วไป (พนักงานทุกคน) มีหัวข้อดังนี้

 1. ทำความรู้จักกันก่อน
  • แนะนำตัว
  • กระบวนการผลิต
 2. นโยบายความปลอดภัยของบริษัท
  • หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงาน
  • แนะนำคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 3. ทฤษฏีความปลอดภัย
  • ความหมายที่เกี่ยวข้อง
  • Loss causation model
  • ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ
 4. ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงาน
  • กฏหมายความปลอดภัย
  • ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
  • สีและสัญลักษ์
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 5. การปฐมพยาบาล
  • หลักการปฐมพยาบาล
  • ห้ามเลือด
  • บาดแผล
  • เป็นลม
  • แผลไหม้
  • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • การบริการห้องพยาบาล
 6. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • ทฤษฏีการเกิดไฟ
  • ประเภทของเพลิงไหม้
  • ชนิดของสารดับไฟและวิธีการใช้
  • จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
  • แผนการอพยพหนีไฟ

สำหรับพนักงานขับรถ Folk lift มีหัวข้อเหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่เพิ่มเติมหัวข้อ

 1. การใช้ Folk lift

–      กฎความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถ Folk lift

 • ส่วนประกอบ
 • การขับ Folk lift ที่ถูกต้อง
 • ข้อปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย

สำหรับพนักงานที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย มีหัวข้อเหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่เพิ่มเติมหัวข้อ

 1. อันตรายของสารเคมี
  • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS)
  • ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ
  • การปฎิบัติตัวเมื่อสารเคมีหก/รั่วไหล

ระยะเวลา              ทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่

ใช้เวลาการอบรมหลังจากฝ่ายบุคคลอบรมแล้ว

เครื่องมือและอุปกรณ์

 1. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงงาน จัดที่นั่งในลักณะการอบรม
 2. แบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
 3. การบรรยาย
  • ใช้ Power point + Project , จอฉาย
 4. การสาธิตการปฐมพยาบาล
 5. แบบประเมินการอบรม

การประเมินผลการอบรม

พนักงานที่รับการอบรมต้องทำแบบทดสอบ ก่อน และ หลังการอบรม

โดยเกณฑ์การผ่าน แบบทดสอบ คือหลังการอบรมพนักงานใหม่ต้องสามารถทำคะแนนได้ 70 % ของแบบทดสอบทั้งหมด หากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

 • เลือกหัวข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด 2 อันดับ
 • อธิบายและทำความเข้าใจในส่วนที่ยังไม่เข้าใจใหม่
 • ทำแบบทดสอบเดิมอีกครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พนักงานทราบและปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อปฎิบัติด้านความปลอดภัย ด้วยความเข้าใจและความเต็มใจ
 2. พนักงานให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัย
 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม
 4. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในบริษัท*ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.siamsafety.com

106 thoughts on “อบรมพนักงานใหม่

 1. hey says:

  Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  It’s going to be end of mine day, except before finish I am reading this impressive piece of writing
  to improve my experience.

 2. Pingback: cialis gratuito

 3. Pingback: cialis canada 20mg

 4. Pingback: sildenafil citrate tablets vs viagra

 5. Pingback: best generic cialis australia

 6. Pingback: viagra on sale

 7. Pingback: memphis099 viagra

 8. Alexander Nabb says:

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 9. Mary Wright says:

  You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times go after your heart.

 10. Robert Godwin says:

  It is the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this put up and if I may I want to recommend you some attention-grabbing things
  or tips. Maybe you can write subsequent articles referring
  to this article. I want to read even more things about it!

 11. Randy Rodriguez says:

  It is the best time to make some plans for the future
  and it is time to be happy. I’ve read this post and
  if I could I wish to suggest you few interesting
  things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.

  I want to read even more things about it!

 12. Thomas Cortes says:

  This means avid gamers can have to entry roblux obtain hack on their pc.
  As we all know that downloading such hacking instruments software put your in a high degree danger of malware or virus that can harm your computer.
  The finest resolution called Roblox on-line generator with uncommon secure
  person interface and actual issues come true in your recreation scenes.

 13. Todd Butcher says:

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 14. Larry Smith says:

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a
  lot of exclusive content I’ve either created myself
  or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being stolen? I’d really appreciate it.

 15. Pingback: liquid amoxicillin dosage for cats

 16. Pingback: amoxicillin pills look like

 17. Pingback: when to take azithromycin

 18. Pingback: celebrex 200mg price

 19. Pingback: can dogs take celebrex

 20. Pingback: cephalexin 500mg for uti dosage

 21. Pingback: keflex antibiotic for abscess tooth

 22. Pingback: cymbalta no pain

 23. Pingback: cymbalta high blood sugar

 24. Pingback: otc viagra 2018

 25. Lois Harris says:

  I have been surfing online greater than three hours
  nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It’s lovely price sufficient for me. In my view, if all
  website owners and bloggers made excellent content material as you did, the net might be much more
  useful than ever before.

 26. Thomas Segal says:

  I will right away seize your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 27. Pingback: over counter viagra walgreens

 28. Pingback: order viagra cialis online

 29. Charles Mcdonough says:

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 30. Jay Bush says:

  I will immediately seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or
  e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize
  in order that I may subscribe. Thanks.

 31. Steven Garcia says:

  Hi there! This blog post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward
  this post to him. Pretty sure he’s going to have a good read.
  Many thanks for sharing!

 32. Pingback: cialis purchase online australia

 33. Pingback: where to buy cialis in usa

 34. Virginia Popkey says:

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I
  never found any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as
  you probably did, the net will be a lot more useful than ever before.

 35. Pingback: sildenafil for sale canada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น