อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

วิทยากรและโค้ชด้านQuality Mindset และ NLP

(Neuro Linguistic Programming)

ศาสตร์ที่สามารถปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพ

ของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ มาแล้วมากมาย

อาทิ สายงานธนาคาร , QA Engineer , งานพิธีกร ,

สายงานสื่อมวลชน ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นกัน

และยังมุ่งมั่นเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

Certification

  • Points of you Trainer
  • NLP Coach
  • NLP for your positive life
  • Mindpower with NLP + Firewalk
  • The Professional Trainer
  • Train the Trainer
  • หลักสูตรสำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น
  • Coaching for success

ดูเรื่องนี้

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ และได้รับความไว้วางใจ

หลักสูตร :Teamwork Team Building [สามารถปรับเนื้อหาได้ตาม Competency]

ลูกค้าบางส่วนที่เคยร่วมงานบรรยาย

ลูกค้าที่ไว้วางใจ อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

 

 

 

Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม
Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม
นำทีมกิจกรรมโดย
อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา
วิทยากรและโค้ชด้านQuality Mindset และ NLP
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานฐานคิด+ฐานกาย+ฐานใจสู่การเปลี่ยนแปลงระดับจิตใต้สำนึก