เกษียณสุข สนุกกับการวางแผนเกษียณ ตอนแก่แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

โปรแกรมเกษียณสุข โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

เกษียณสุข สนุกกับการวางแผนเกษียณ

#ตอนแก่แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า

 • สุขภาพ
 • การเงิน
 • สังคม
 • กิจกรรม
 • งานที่มีคุณค่า
 • ความสุขที่ใช่

ต้องปรับแผนตามความเหมาะสม

 • เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
 • มีความมั่นใจ มั่นคงในตัวเอง
 • มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

 • มีความพอเพียง อย่างเพียงพอ
 • มีความเข้าใจในตัวเองและผู้คน
 • มีความกล้าหาญในการเผชิญความเดียวดายอย่างเข้าใจ
 • มีความสนุกกับการปรับเปลียนตัวเองกับคนรอบข้าง
 • มีความใจกว้างในการใช้ชีวิต

#ตอนแก่แบบไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

ใครๆ ก็สามารถทำได้ ต้องเริ่มพึ่งตัวเองตั้งแต่วันนี้

 

 

================

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

นักพัฒนาโปรแกรมวางแผนเกษียณให้องค์กร

t.0626599545