เกษียณสุข สนุกกับการวางแผนเกษียณ ตอน 5 ขั้นการเตรียมตัวเกษียณ โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

เกษียณสุข สนุกกับการวางแผนเกษียณ ตอน 5 ขั้นการเตรียมตัวเกษียณ

โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

 

เกษียณ  แค่พูดถึงก็สัมผัสได้ถึงความสงบ และความสุข 

แต่หลายคน ก็ปนไปด้วยความกังวล  ระคนทุกข์ใจในวัยเกษียณ

เกิดจากอะไรจึงมีความคิด และความรู้สึกแตกต่างกัน?

มาดูขั้นตอนในการเตรียมตัวสำหรับการพร้อมรบ อ่อๆ พร้อมเกษียณกันดีกว่า

ขั้นตอนแรก : บอกตัวเองให้ได้ว่าชีวิตหลังเกษียณอยากเป็นอย่างไร?

 1. บอกตัวเองให้ได้ว่าเกษียณแล้วจะใช้ชีวิตแบบไหน
 2. บอกตัวเองให้ได้ว่าต้องการใช้เงินจำนวนเท่าไหร่
 3. บอกตัวเองให้ได้ว่าต้องการมีสุขภาพอย่างไร
 4. บอกตัวเองให้ได้ว่าต้องการมีวิถีชีวิตครอบครัวอย่างไร

ขั้นตอนที่สอง  : วางแผน กำหนดกติกากับตัวเอง เริ่มต้นเร็วมีชัยไปกว่าครึ่ง

 • เริ่มตอนอายุ 20 ต้นๆ
 • เริ่มตอนอายุ 30 ต้นๆ
 • เริ่มตอนอายุ 40 ต้นๆ
 • เริ่มตอนอายุ 50 ต้นๆ
 • เริ่มตอนอายุ 60 ต้นๆ (อ้าวเกษียณแล้วทำไงดี)

ขั้นตอนที่สาม : ทำตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

 • ด้านการเงิน เก็บออม และลงทุน
 • ด้านอาชีพ ฝึกฝนและเตรียมธุรกิจ หรือทำคู่ในขณะที่ทำงานประจะ
 • ด้านสุขภาพ ออกกำลังกาย ,อาหารดีมีประโยชน์ , อากาศดีมีประโยชน์, ฯลฯ
 • ด้านครอบครัว ทำความเข้าใจไว้กับลูกหลานว่ามีแผนอย่างไร
 • ด้านจิตใจ เตรียมฝึกสมาธิ และการเรียนรู้อยู่กับสังคมอย่างเข้าใจ

ขั้นตอนที่สี่ : เตรียมตัวเผชิญ และยอมรับความจริง ทั้งที่เป็นไปตามแผนหรือไม่ก็ตาม

 

ขั้นตอนที่ห้า : ปรับแผนอย่างเข้าใจ และสุขใจในการอยู่กับชีวิตเกษียณตามความเป็นจริง

 

หัวใจสำคัญคือ

การเรียนรู้ ดูความจริง และวิ่งสลับเดินไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลง

วางแผน เท่ากับ วางใจ

================

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

นักพัฒนาโปรแกรมวางแผนเกษียณให้องค์กร

t.0626599545