เกี่ยวกับเรา

การฝึกอบรม,พนักงาน,สัมมนา,อบรมพนักงานใหม่

Vision

PPLearning มาจาก คำ 3 คำ ที่มีความหมายดีๆ ได้แก่ Proactive People Learning
เรามีวิสัยทัศน์ว่า

“คนเชิงรุก สนุกพัฒนา องค์กรเติบโต ชีวิตมั่งคั่ง”

 [Proactive People is You.]

======>ติดต่อT.0955374428  cs.pplearning@gmail.com

เพราะเราคือสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบการเรียนรู้ ร่วมกับผู้เรียนด้วยความเชื่อว่า

มนุษย์ทุกคนคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้

ดังนั้นทุกคนมีศักยภาพที่มากมาย เพียงแต่ จะนำมาพัฒนาให้เป็นทักษะชีวิต

เพื่อลิขิตอาชีพและการงานได้อย่างไรให้สอดคล้อง เรามั่นใจในทีมงานและผู้เรียนทุกท่าน

=====================

เราเชื่อว่าการเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ด้วยการปลูกฝังค่านิยมของคนกระตือรือร้น ปลุกพลังความเชื่อมั่น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนุกไปกับทุกๆ เรื่องทั้งเรื่องการทำงานและกาารใช้ชีวิตส่วนตัว รู้จักมองปัญหาต่างๆ เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่องค์กรก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

 

PP Learning ที่มาและแนวคิด
PP Learning  เกิดจากแนวคิดการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัด เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์ (People) ทุกคนมีศักยภาพมากมายพร้อมให้นำออกมาใช้ ด้วยความมหัศจรรย์ ที่พอสรุปได้สั้นๆ ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

และสถาบันเชื่อมั่นว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ” และสามารถพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่แน่นอน ด้วยแนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ขยายพื้นที่แห่งความสำเร็จ (ปลอดภัย) ให้เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโลก

ทีมงานของ PP Learning ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้ พัฒนาแนวการสอน หลักการ กิจกรรม และเนื้อหาให้ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ได้ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการทำงานเชิงรุกร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาได้ถูกหลอมรวมผ่านการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นทักษะเฉพาะด้านของตัวเอง สามารถร่วมเดินไปกับทุกๆ องค์กรได้เป็นอย่างดี
PP Learning จึงขออาสาเป็นเพื่อนร่วมทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร ทั้งแบบ Public และ In-house พร้อมทั้งยินดีเป็นที่ปรึกษาแบบ ครบเครื่อง ครบกระบวนการพัฒนาคนและระบบงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยคุณค่าสูงสุดสำหรับทุกคนในองค์กร

ชัดเจน

อ.อรรณพ นิยมเดชา
อ.อรรณพ นิยมเดชา

จริงจัง

อ.สุณิชชา ชอบชัย กับหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ
อ.สุณิชชา ชอบชัย กับหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

เต็มที่

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิต สอนโดย อ.ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิต สอนโดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

มีเป้าหมาย

มุ่งมั่น

เปี่ยมพลัง

supervisory skills
พัฒนาทักษะหัวหน้างานในรูปแบบเน้นการประยุกต์ใช้จริง

สร้างวินัย ด้วย 5 ส

=================================================================

เรายินดีเป็นเพื่อนกับทุกท่าน ด้วยแนวคิด

I am a Buddy  #มีเราเคียงคู่คุณครบวงจร 

T.0626599545  Mail : cs.pplearning@gmail.com