เทคนิคการนำเสนอ (Presentation & Pitching Technique) สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)  สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

 

การเปลี่ยนความคิดลูกน้องให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ

  • เปลี่ยนสภาวะอารมณ์เขาด้วยการให้เขาขยับร่างกาย
  • กระตุ้นให้เขาเปลี่ยนความคิดเพียงเล็กน้อยด้วยข้อมูลเพิ่มเติม
  • การใช้คำถามให้เขาเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองคิด
  • ทำให้เขารู้ว่าเขาเปลี่ยนความคิดของคุณได้ เขาก็ยินดีเปลี่ยนความคิดเขาเช่นกัน
  • นำเสนอด้วยมุมมองของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจน
  • ทำให้เขาคิดว่าเขามีส่วนรับผิดชอบในความคิดนั้นด้วย

 

เพราะทุกคนมีความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ที่ต่างกัน

การนำเสนอให้เขายินดี ยอมรับ อย่างเต็มใจนั้น

หัวใจสำคัญคือ เราต้องเคลื่อนตัวเองของเราไปในโลกของเขา

เมื่อเขายินดีเปิดรับ แล้วโลกของเขาและเราก็จะมีจุดสมดุล

ให้เกิดมิติแห่งความเข้าใจในการนำเสนอไปทิศทางเดียวกัน

 

หัวหน้าควรฝึกฝนและพัฒนาเทคนิคการนำเสนอให้ลูกน้องยอมรับอย่างเต็มใจ

 

http://www.sunitcha.com

http://www.pplearning.com

อ.สุณิชชา