เทคนิคการสร้างความไว้วางใจสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้นำ

เทคนิคการสร้างความไว้วางใจสำหรับหัวหน้างานโดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

เทคนิคการสร้างความไว้วางใจสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้นำ 

การสร้างความไว้วางใจให้ลูกน้องกับหัวหน้าเป็นเรื่องสำคัญ

ดังนั้น

การทำงานให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากการที่เราจะต้องสร้างผลงานให้สำเร็จแล้ว

สิ่งทีเป็นหัวใจสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

เทคนิค แนวทางการสร้างความไว้วางใจ

  • สำรวจมุมมองทางด้านการทำงานร่วมกันเสมอว่ายังโฟกัสเรื่องเดียวกันในรูปแบบใด
  • เรียนรู้รูปแบบการตัดสินใจ การนำเสนอข้อมูล ของทีมงานว่ามุ่งเน้นที่ข้อมูล ข้อเท็จจริง อย่างไร
  • ใช้หลักการจิตวิทยาในสื่อสาร และเจรจาต่อรองกัน ด้วยการเปิดใจ
  • รู้ ไม่รู้ บอกจริงบอกตรง และยอมรับความคิดเห็น หาจุดสมดุลในการทำงานร่วมกัน
  • พัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ตัวเองในฐานะหัวหน้างาน กับการทำงานร่วมกันกับทีมงาน
  • เก็บความลับ และยึดมั่นคำสัญญากันอย่างจริงใจ  หากผิดก็ยอมรับการขอโทษ ให้อภัย ไปต่อที่เป้าหมาย

 

เขียนโดย

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com

T.0626599545