เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค (Teamwork) ทีมในฝัน สไตล์หัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพกับการสร้างทีมเวิร์ค(teamwork)ทีมในฝัน

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค (Teamwork) ทีมในฝัน สไตล์หัวหน้างานคุณภาพ

 

 

ทีมเวิร์ค (Teamwork)

คือทีมที่สามารถสร้างผลงานได้ ด้วยความรัก ความเข้าใจกัน

จึงเร่งมือ ร่วมใจกันในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้น หัวหน้างานคุณภาพกับการสร้างทีมเวิร์ค 

จึงต้องมี

ทักษะสำคัญในการสร้างทีมให้เวิร์ค ดังต่อไปนี้

  1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
  2. มีวิสัยทัศน์ของนักพัฒนา
  3. มีความกล้าหาญในการสร้างทีม
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ให้ทีมภาคภูมิใจ
  5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทักษะสำคัญในการสร้างทีมในฝันคุณภาพ สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

  1. มีการประชุมร่วมหารือ และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้วยมติของทีม
  2. มีวิสัยทัศน์และชวนให้ทุกคนในทีมพัฒนาทักษะในการกำหนดวิสัยทัศน์ของตัวเองและทีมงาน
  3. มีความกล้าในการปั้นพนักงาน หรือทีมงานให้แสดงภาวะผู้นำ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ จากการสรรสร้างคำถาม และ สนับสนุนให้ทีมงานหรือพนักงาน สร้างสรรค์ประเด็น แนวคิด วิธีการ รวมถึงการปั้นทีมงานให้สร้างผลงานด้วยการมุ่งมั่นปั้นคนอาสาทำงานที่ยากขึ้น และใช้กระบวนการคิดตลอดเวลา
  5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา แบบระดมสมอง ด้วยการเปิดใจรับฟัง และสั่งงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ลดการเกิดปัญหาใหม่ และใส่ใจในการทบทวนกระบวนการ หัวใจสำคัญคือ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้วยแนวความคิดความเป็นเจ้าของงาน ( ownership )

 

อ่านถึงตรงนี้

หัวหน้างานคุณภาพอย่างคุณ

เริ่มสนุกในการสร้างสรรค์ผลงาน

และสนุกในการสร้างทีมงานในฝัน

ให้เป็นทีมที่เวิร์คแล้วใช่ไหมคะ

 

 

ขอให้ทุกท่านมีองค์กรในฝันที่ชัดเจน และสมดั่งใจปรารถนา

 

หัวหน้างานคุณภาพกับการสร้างทีมเวิร์ค(teamwork)ทีมในฝัน
หัวหน้างานคุณภาพกับการสร้างทีมเวิร์ค(teamwork)ทีมในฝัน

อ.สุณิชชา ชอบชัย