เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

ต้องยอมรับว่า

การเป็นหัวหน้างานนั้น

หัวใจสำคัญคือการสร้างทีมงาน และต้องสร้างทีมให้เวิร์ค

แล้วอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าการสร้างทีมงานนั้นประสบความสำเร็จ หรือเรียกว่า #ทีมเวิร์ค

มุ่งเป้าหมายเดียวกัน

ใช้กติกาทำงานเดียวกัน

มีค่านิยมเหมือนกัน

มีความรักและสามัคคีให้กัน

มีความเป็นห่วงและส่งเสริมกัน

ดังนั้น

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้นำทีมควรมี 3เทคนิคนี้

  1. การมีภาวะผู้นำ (Leadership within You)

  2. การมีหลักจิตวิทยาในการบริหารจัดการ (Physiology)

  3. การมีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน (Goal Setting)

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

กับหัวหน้าแบบคุณ เพราะทั้ง 3 เทคนิคนี้ เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ และสำคัญ

การจะมีสิ่งเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน ต้องทำให้เป็นต้นแบบและโคลนนิ่งให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ