เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ ยุค 4.0

เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย นักจัดซื้อยุค 4.0

เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ ยุค 4.0

เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Technique)

สำหรับใครบ้างที่มีความจำเป็นต้องเจรจาต่อรองเป็น?

จริงๆ แล้วคำตอบคือทุกคน

แต่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนที่มีความจำเป็นต้องเรียน มักเป็นทีมขาย หรือ ทีมงานจัดซื้อ

เพราะทั้งสองกลุ่มคนนี้ เป็นคู่กรณีกันโดยตรง จริงไหมคะ

เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Technique)

  1. ยอมรับฟังให้มาก และตั้งใจจับประเด็นความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
  2. ยอมลดแต่น้อย ทีละน้อย อย่ารีบด่วนตัดสินใจ
  3. ทำการบ้านให้มากหรือคำนวณให้ดี ก่อนตัดสินใจขณะเจรจาต่อรอง
  4. บ่อยครั้งเรื่องราคาอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุด ดังนั้นต้องรู้จริงในสินค้า บริการและองค์กรของตัวเองว่ามีสิ่งใดที่สามารถนำเสนอเป็นการเสริมหรือเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า หรือคู่กรณี มีความสนใจด้านอื่นแทนส่วนลดได้บ้าง
  5. ให้มั่นใจในเสน่ห์ของตัวเอง ว่ามีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการให้บริการลูกค้า ด้วยการส่งมอบสิ่งที่ดีมีคุณค่าได้มากพอ พร้อมทั้ง ทักษะการขายและเทคนิคการปิดการขายอย่างทรงพลัง

นักขาย

นักบริการ

นักจัดซื้อ

อย่าใช้ไม้ตื้อให้มาก

แต่ควรพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง

ให้คู่สนทนารู้สึกได้ถึงคุณค่าในการพูดคุยกับคุณ

 

หัวหน้างานกับการสร้างค่านิยมองค์กร และการสร้างทีมเวิร์ค
หัวหน้างานกับการสร้างค่านิยมองค์กร และการสร้างทีมเวิร์ค

ให้จำไว้ว่าการเจรจาต่อรอง มิใช่เพียงแค่ชนะหรือปิดการขายได้เท่านั้น

หัวใจสำคัญคือ คือการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างการเจรจาต่อรอง

เพราะยุค 4.0 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่แสดงได้ถึงความผูกพันของกันและกัน

คือมิตรภาพและสัมพันธภาพระหว่างมิตรนั่นเอง

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย