เหมือนต่าง ผู้นำ กับ เจ้านาย /เจ้านาย หรือผู้นำ อะไรกำหนด?

หลักสูตรหัวหน้างานโดยอ.สุณิชชา

เหมือนต่าง ผู้นำ กับ เจ้านาย /เจ้านาย หรือผู้นำ อะไรกำหนด?

 

เป็นหัวข้อที่ลูกน้องจะร้องว่า ใช่ๆๆ เป็นแบบนี้เลยครั้บ หัวหน้าผม

ว่าแต่ใช่ตามผู้นำหรือเจ้านาย ต้องมารออ่านแล้ว คุณผู้อ่านก็ลองเลือกดูนะคะ

หัวหน้า หรือผู้บริหารของคุณเป็นอย่างไร?

ขอเขียนให้เห็นความต่างกันเชิงพฤติกรรมที่ลูกน้องมองเห็นหรือคุณสมบัติที่ลูกน้องเลือกมอง ดังนี้

ผู้นำ                                                

 1. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารทีม
 2. มีความกระตือรือร้น
 3. มีการใช้คำว่า “เรา” มากกว่า ฉันหรือเธอ
 4. มีการรับฟังความคิดเห็นทีมงาน
 5. มีการให้เกียรติสมาชิกในทีม
 6. มีความเสมอภาค
 7. มีเรื่องการเป็นตัวอย่างที่ดี
 8. มีการปั้นคน สร้างคน สร้างทีม
 9. ……………………….. (ระบุเอง)

เจ้านาย

 1. กลัว และมุ่งสร้างความกลัว
 2. ชอบใช้อำนาจบังคับสั่งการเพื่อให้ได้งาน
 3. คิดว่าตัวเองเก่งในเรื่องงาน จนเผลอทำงานแทนน้องๆ และแนะนำรุนแรง
 4. คิดว่ามีอำนาจ และมีสิทธิในการลงโทษ
 5. เอาใจผิดคน อดทนผิดเรื่อง
 6. ทำตัวเป็นเจ้านาย
 7. ไม่ค่อยฟังน้องมากนัก
 8. มักเลือกปฏิบัติเพื่อสร้างฐานอำนาจ (เล็กๆ)
 9. ……………………….. (ระบุเอง)

555 มาๆ ลองเลือกสิ่งที่ใช่ในทีมงานของคุณดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง?

และหากคุณผู้อ่านเป็นหัวหน้า หรือผู้นำ ควรพัฒนาสิ่งใดให้มีมุมมองกับลูกน้องว่า

คุณคือ ผู้นำ มิใช่ เจ้านาย Ω