ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นวิทยากร จนวันหนึ่งได้เริ่มต้นที่การเห็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยม

ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นวิทยากร

เพราะเป็นคนพูดน้อย และชอบฟัง ไม่กล้าแสดงออก

จึงไม่เคยผ่านเวทีการฝึกฝนในการพูดต่อหน้าผู้คน

คิดเองว่ามีความสุขในการเป็นฝ่ายสนับสนุน

จนวันหนึ่งได้เริ่มต้นที่การเห็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยม

คือ อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

 

ทำให้มุมมองเปลี่ยนไป

เพราะอะไรกัน?

เท่าที่จำได้  ช่วงปลายปี 2543 บริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาทีมงานขาย

มาร่วมประชุมกับทีมงาน เพื่อเพิ่มยอดขาย

สิ่งที่ได้พบเห็น คือทึ่งมาก

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องประชุม #ผู้ชายคนนี่เอาอยู่ และสามารถบริหารได้อย่างสุดยอดมากๆ

 

ความรู้สึกเหมือนเห็นอีกโลกของการเปลี่ยนแปลง

ทำให้ดิฉันเริ่มแอบมอง แอบจดเทคนิค แอบเดาคำตอบ(แทน)หลายครั้ง

เวลาผ่านมาไม่นาน มีการประชุมผู้บริหาร

มีคำถามนึงเกิดขึ้น

อนาคตอยากเป็นอะไร?

555 ขอใช้จังหวะนี้ตอบว่า

“อยากเป็นเหมือนพี่กรณ์ค่ะ”

แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเป็นปกติในค่ำคืนนั้น

แต่ในใจนั้น มีบางสิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ แต่ทรงพลัง

คือ ฉันจะฝึกฝนและหาวิธีทำงานกับผู้ชายคนนี้ให้มากที่สุด

วันเวลาผ่านมาหลายปี คำตอบที่เกิดขึ้นคือ #วันนี้ฉันคือวิทยากรมืออาชีพของเมืองไทย

ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นวิทยากร จนวันหนึ่งได้เริ่มต้นที่การเห็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยม

 

หากใครยังหาเป้าหมายหรือความฝันยังไม่เจอ

หันตัวเธอรอบๆตัวแล้วจับสัญญาณตัวเองว่า

มองตรงไหน มองใครแล้วหัวใจเต้นแบบผิดจังหวะ

นั่นแหละคือจังหวะการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

#คนต้นแบบให้เรียนแบบแนวคิด อย่าคิดเลียนแบบวิธีการ

 

ด้วยความขอบคุณ

สุณิชชา ชอบชัย

www.sunitcha.com