10 กับดักที่ผู้นำล้มเหลวเป็นอย่างไร?

หลักสูตรหัวหน้างาน อ.สุณิชชา

ลักษณะของผู้นำที่ล้มเหลวเป็นอย่างไร?

เป็นที่ทราบกันว่า การเป็นผู้นำทีมงานนั้นใครก็เป็นได้ แต่เมื่อก้าวขั้นไปเป็นผู้นำแล้ว

มีความจำเป็นต้องพิสูจน์ความสามารถ ทั้งด้านการทำงาน การบริหาร และการพัฒนาพนักงานในทีม

 • ให้ทุกคนมีผลงานอย่างมีประสิทธิผล
 • ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ
 • ให้ทีมงานมีผลงานร่วมกัน
 • ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

วันนี้จึงขอแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ที่ผ่านความล้มเหลวมาในอดีตช่วงเป็นผู้นำระดับต้น

 1. ขาดความตั้งใจและเต็มใจในการทำงานที่ คิดเองว่าไม่เหมาะกับตำแหน่ง
 2. ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน มักโยนความผิดไปที่ทีมงาน
 3. ขาดความสามารถในการวางระบบ หรือพัฒนาระบบงาน
 4. ขาคความศรัทธาในตัวเองและทีมงาน
 5. ขาดความกระตือรือร้นในการสร้างคน สร้างผลงาน
 6. ขาดความสนุกในการปั้นคน ปั้นระบบ และปั้นทายาท
 7. ขาดความสุขในการบริหารและจัดการทีมงาน
 8. กลัวการแข่งขัน กับเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน แอบขาดความมั่นใจในตัวเองลึกๆ
 9. มองแต่รายได้กับงานที่ทำ ไม่คิดพัฒนาตัวเองพิสูจน์ความสามารถ
 10. เข้าใจผิด คิดว่าผู้นำ คือผู้สั่งการ มุ่งใช้อำนาจและลงโทษ (สร้างความกลัวให้ลูกน้อง)

อ่านถึงตรงนี้แล้ว คิดว่าทุกท่านคงสะท้อนมุมมองตัวเองได้ว่า

 • ควรเร่งพัฒนาเรื่องใด
 • เรื่องใดควรนำไปสร้างเป็นจุดแข็งให้ตัวเองและทีมงาน

หันมาสนุกกับการสื่อสารสานสัมพันธ์ให้มีการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี มีความเป็นทีม

 

ติดต่อเพิ่มเติมที่

T.095-5374428

Line@ : @pplearn

cs.pplearning@gmail.com

www.pplearning.com