หลักสูตรการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกคนมีส่วนร่วม

อ.ไมตรี หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกคนมีส่วนร่วม

โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

=============

วิทยากรมีความตั้งใจออกแบบหลักนสูตรและกิจกรรมในการสอน

ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียน และประยุกต์ใช้ บรรยากาศเลยออกมาแบบนี้มีของติดมือกลับบ้านด้วย

เพราะอะไรถึงมีรอยยิ้มแบบนี้

ทุกคนเห็นรูปแบบต่างๆ ที่วิทยากร อ.ไมตรีนำมาแลกเปลี่ยน และได้มีโอกาสลงมือทำกันจริง

กับกิจกรรมในคลาส พร้อมทั้งได้มุมมองใหม่ และใช้มุมมองเก่ามาประยุกตให้สอดคล้องกับองค์กร

ด้วยคำ จิตสำนึกเรื่องการลดต้นทุนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการที่เริ่มต้นการทุกมีส่วนร่วมนั่นเอง

ด้วยความขอบคุณจากใจทีมงาน

www.pplearnonline.com

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

 

สนใจหลักสูตร : ติดต่อ โทร  0955374428

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลดต้นทุนอย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องการลดต้นทุนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

  •  รูปแบบของต้นทุนการผลิตและงานบริการ
  • การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ
  • การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
  • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหาในการลดต้นทุน
  • วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
  • วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกำจัด 7 Wastes ในเวลาการทำงาน
  • วิธีการลดต้นทุนการผลิตแบบกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC
  • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ
  •  กิจกรรม Work shop เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 

อ.ไมตรี หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ไมตรี หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ