การบริหารจัดการเวลา (Time Management)

พัฒนาทักษะการบริหารเวลา Time management

การบริหารจัดการเวลา (Time Management)

 

ชีวิตกับเวลา

งานกับเวลา

คนที่เรารักกับเวลา

เวลา มี 24 ชั่วโมงเท่ากัน

แต่ความแตกต่างกันอยู่ที่อะไรบ้างนะ

จึงทำให้ บางคนบริหารจัดการกิจกรรมที่มีได้ทันกับเวลา

และสามารถสร้างผลงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา โดย อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ 

พัฒนาทักษะการบริหารเวลา Time management
พัฒนาทักษะการบริหารเวลา Time management

เป็นหลักสูตรที่สอนให้ คนเรียนที่มีความสนใจในเพิ่มเวลาคุณภาพมาซึมซับหรือแลกเปลี่ยนเทคนิคดีๆ ร่วมกัน

ดังต่อไปนี้

  • กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

  • เขียนสิ่งที่ต้องการทำไว้ล่วงหน้า

  • จัดลำดับความสำคัญด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ทฤษฎี 80:20 , ตารางสำคัญเร่งด่วน ฯลฯ

  • นำสิ่งที่ตัดสินใจทำมากำหนดเป้าหมายและวางแผนด้วยเครื่องมือ PDCA

 

เมื่อทดลองใช้แล้วนำเทคนิคดีๆ มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันบ้างนะคะ

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

www.pplearning.com