หลักสูตร 5 ส กับการบริหารผลงาน

หลักสูตร 5 ส กับการบริหารผลงาน

สิ่งที่เรามุ่งเน้น 

 • วัตถุประสงค์และสถานที่
  • การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตามหลักการ 5 ส
  • การจัดเก็บของใช้ในที่ทำงาน ตามหลักการ 5 ส และหลักการสบายตาสบายใจของมนุษ์
  • การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ตามหลักการ 5 ส และหลักการทางจิตใจมนุษย์
 • พร้อมทั้งการพัฒนาคน
  • สร้างการมีส่วนร่วม ให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งการโครงการ 5 ส
  • สร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณภาพในการทำงานไปกับโครงการ 5 ส
  • การยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐานและใช้โครงการ 5 ส ทำให้ทุกคนมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยโครงการ 5 ส ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงคุณค่าร่วมกัน

จะเห็นว่า 5 ส มิใช่เพียงการปัด กวาด เช็ดถู

หากมองดูแล้ว คือการพัฒนามาตรฐานและทำงานอย่างมีมาตรฐาน

ด้วยการตรวจสอบ (Audit) ด้วยระบบอย่างมีมาตรฐาน 

 

 

อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

วิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง #PPLearning.com