โปรแกรมพัฒนาผู้นำองค์กรในภาวะวิกฤติ Covid19CRISIS STRATEGY For Leader New Normal New Me

#โปรแกรมพิเศษ 12 ชั่วโมง  เริ่ม 27/5-12/6/ 2563 

CRISIS STRATEGY For Leader  New Normal New Me

 

ณ เวลานี้ทุกคนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ วิกฤติ COVID-19

ต้องพบเจอกับความผันผวนและความซับซ้อนของปัญหา

ภายใต้ความไม่แน่นอนกันทุกวัน ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวและ

เตรียมตัวรับมือ ด้วยความรู้สึกเครียด กดดัน และหมดพลัง

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง ขออาสาร่วมเดินทางก้าวฝ่าวิกฤตินี้

ไปพร้อมกันกับทุกท่าน ตามแนวคิด I am a Buddy

ส่งมอบจากใจทีมงานสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

ดาวน์โหลดข้อมูลโปรแกรม :crisis strategy for leader _new normal new me program