3 เทคนิคการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานยุคใหม่

3 เทคนิคการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การมอบหมายงาน เป็นเรื่องสำคัญ ที่หัวหน้างานคุณภาพ ต้องสามารถทำได้ และควรทำได้ดีด้วย

เพราะการมอบหมายงานที่ดี ต้องสามารถสร้างผลงาน และสร้างความโดดเด่นเสริมจุดแข็งของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น บทความนี้จึงขอมอบ 3 เทคนิคการมอบหมายงานให้ไว้พิจารณาในการฝึกฝน

  1. รู้จักทีมงานว่าเป็นคนแบบไหน  มีความชอบ ความถนัด จุดเด่น จุดด้อย ด้วยการเรียนรู้ หรือสอบถามลักษณะนิสัยให้รู้จริง มุ่งโฟกัสที่การพัฒนาเป็นสำคัญ
  2. รู้จักงานในแผนกอย่างแท้จริง และสามารถเข้าใจอย่างแตกฉานว่ารูปแบบงานและลักษณะของงานเป็นอย่างไร ถึงแม้จะไม่ต้องทำเองก็ต้องสามารถเข้าใจในภาพรวมได้ว่าควรเป็นอย่างไร
  3. รู้จักตัวเองว่ามีรูปแบบการมอบหมายงานอย่างไร เช่น มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หรือชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความแตกต่างกัน  หรือตัวเองชอบมอบหมายงานให้น้องที่ใช้ง่าย ว่าง่าย หรือชอบพัฒนาคนให้ตรงความสามารถ ด้วยการฝึกฝนตัวเองทั้งด้านเหตุผลและอารมณ์ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาหลักขอเงองค์กร

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับ 3 เทคนิคนี้ ลองประยุกต์กันดูว่าสามารถใช้ได้จริงมาากน้อยเพียงใด

 

เราเชื่อมั่นว่าคุณคือ หัวหน้างานคุณภาพ ที่สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดตามเราได้ที่

www.pplearning.com t.0955374428