5ส คืออะไร

5 ส อาจารย์จารุวดี

5ส คืออะไร

สะสาง : แยกสิ่งที่ใช้และไม่ใช้

สะดวก: หยิบง่าย หายรู้ ดูชัดเจน

สะอาด :  ทำความสะอาดในเชิงบำรุงรักษาและให้ปลอดภัย

สร้างมาตรฐาน: เขียนสิ่งที่ทำใน3 ส ไว้เป็นข้อปฏิบัติ

สร้างวินัย : ทำตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสม่ำเสมอ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ (อัตโนมัติ)

 

 

หากต้องการเริ่มต้นการทำ 5 ส  แบบถูกต้อง และไม่เสียเวลา

ต้องอบรมกับ อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

ติดต่อเราได้ที่ www.pplearnonline.com

T.0955374428