5ส สำคัญอย่างไร?

5 ส อาจารย์จารุวดี

5ส สำคัญอย่างไร?

  • ลดความสูญเสีย

  • สร้างการทำงานเป็นทีม

  • องค์กรมีความเป็นระเบียบ

  • พนักงานมีความรับผิดชอบ

  • มีมาตรฐานลูกค้าประทับใจ

  • พนักงานมีความเป็นเจ้าของ

  • ทีมงานมีการพัฒนาต่อเนื่อง

  • เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน

 

 

โดย อ.จารุวดี

สนใจพัฒนาทีมงานให้มีผลงานคุณภาพ และได้เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน

ติดต่อเรา T. 0955374428

www.pplearnonline.com