5 ขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อความสะดวก กับกิจกรรม 5 ส สำหรับองค์กรที่ต้องการสำเร็จ

5 ส อาจารย์จารุวดี

5 ขั้นตอนการปฎิบัติเพื่อความสะดวก กับกิจกรรม 5 ส สำหรับองค์กรที่ต้องการสำเร็จ

 

  1. สำรวจของที่ใช้และไม่ใช่แยกไว้แล้วขจัดให้เรียบร้อย
  2. วางระบบ หรือเก็บของอย่างเป็นระเบียบด้วยวินัย
  3. กำหนดความชัดเจนของสิ่งของที่จะนำมาวางพร้อมมีป้ายหรือตีเส้นตามตกลง
  4. หากมีที่ว่างก็ระบุไว้ให้ชัดเจน
  5. ตรวจพื้นที่สม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งและเข้าใจตรงกัน

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวเราเอง

ความสำเร็จเติบโตไปยังทีมงานที่เข้าใจตรงกัน

ความสำเร็จจะยั่งยืนเมื่อสื่อสารกันชัดเจน

ความสำเร็จจะเป็นของทุกคนหากมีการร่วมมือกัน

ดังนั้น

5 ส จะมีกี่ขั้นตอนไม่สำคัญเท่ากับ หัวใจทุกคนมีขั้นตอนการทำ 5 ส จากหัวใจ

 

ติดต่อเรา www.pplearnonline.com

กับการนำ 5 สไปใช้อย่างถูกวิธี

หรือการยกระดับ 5 สให้มีประสิทธิภาพ

อ.จารวดี ปวรินทร์พงษ์

โทร.0955374428