5 เคล็ดลับกับการพัฒนาการการโค้ช(เป็นโค้ช)ในองค์กร

การโค้ช กับโค้ชสุณิชชา ชอบชัย

5 เคล็ดลับกับการพัฒนาการการโค้ช(เป็นโค้ช)ในองค์กร

หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ที่มีบทบาทเป็นผู้นำทีมงานนั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโต ทางด้านความคิด และทักษะการทำงาน ยิ่งมีความสามารถในการปั้นพนักงานให้นำความเก่ง มาสร้างผลงานได้ ยิ่งยอดเยี่ยม เปี่ยมพลังแห่งการขับเคลื่อนทีม ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

เคล็ดคลับการโค้ชพนักงาน

  1. สร้างความไว้วางใจ ในการเดินทางร่วมกันขณะพัฒนาศักยภาพ  การที่หัวหน้าเป็นที่ไว้วางใจ ย่อมได้ความจริงใจจากพนักงาน พร้อมทั้งจะมีโอกาสได้ยิน ได้ฟัง ข้อจำกัด อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาคนที่ใช่ให้เป็นแบบที่องค์กรต้องการ

  2. สร้างพื่นที่ความปลอดภัย ในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเส้นทางการทำงานเติบโตได้นั้นเป็นความฝันของพนักงาน ที่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ และกล้าบอกสิ่งที่ควรพัฒนา ทั้งด้านดี ด้านเสีย  หากพนักงานในทีมมีความกล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ได้ดีนั้น เขาต้องรู้สึกปลอดภัยในการคิดเห็นต่างจากคนอื่น

  3. สร้างคำถามปลายเปิด ใช่เลยค่ะ คำถามปลายเปิดจะสร้างความผ่อนคลายในการพูดคุยกัน หากพนักงานสามารตอบคำถามได้อย่างอิสระ และขยายมุมมองไปเรื่อยๆ จากคำถามปลายเปิด สิ่งที่ทีมงานจะได้รับคือ ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของคนในทีม เพราะนั่นคือแหล่งสะสมทรัพยากรอันมหาศาล ที่มากคุณค่าในการนำมาสร้างผลงานของทีม

  4. สร้างมุมมอง และแนวคิดเชิงบวก ให้เกิดขึ้นในองค์กร  แน่นอนในชีวิตประจำวันมีสถานการณ์มากมายที่เกิดขึ้น ทั้งโอกาสและอุปสรรค ทำให้เรามีปัญหาในการนำมาเป็นโจทย์พัฒนา หรือค้นหากระบวนการใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะการทำงานให้เติบโต แข็งแรงร่วมกัน ยิ่งทุกคนโฟกัสในทุกเรื่องด้วยมุมมองและแนวคิดเชิงบวก จะสร้างโลกใหม่ได้ด้วยมือเราแน่นอน

  5. พัฒนาทักษะการโค้ช ให้เป็นการสื่อสารเชิงรุก เพราะทักษะการโค้ชกับทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่คล้ายๆกัน เพียงแต่ ทักษะการโค้ชจะมุ่งเน้นที่ความละเอียด ในการใช้คำถาม(Questioning) การฟัง(Listening) และการสะท้อนกลับหรือป้อนกลับเชิงบวก  (Positive Feedback)  หากทุกคนในทีมพัมนาทักษะการโค้ชได้ดีมากเท่าไหร่ ย่อมสร้างกรอบความคิด(Mindset) ที่ใช่ให้กับวัฒนธรรมองค์กร ที่ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

การโค้ชเป็นทักษะที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการมีความจำเป็นต้องพัฒนาและศึกษาไว้ให้เป็นทักษะสำคัญ จะสร้างความสนุกในการปั้นทีมที่มีคนเก่งให้เก่งมากขึ้น และสำคัญคือ ทักษะการโค้ชยังสามารถช่วยให้คนที่เรียนหรือฝึกฝนเป็นคนใจเย็น นิ่ง มีสติได้กับการใช้ชีวิตประจำวัน หากไม่เชื่อต้องทดลองแล้วส่งข้อความมาพูดคุยกันค่ะ

 

สุณิชชา ชอบชัย