5 เหตุผลที่หัวหน้างานคุณภาพต้องมีการสร้างทีมเวิร์ค

การสร้างทีมเวิร์ค

5 เหตุผลที่หัวหน้างานคุณภาพต้องมีการสร้างทีมเวิร์ค

  • หัวหน้างานต้องถ่ายทอดนโยบายการทำงาน

การทำงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องสามารถนำนโยบายจากระดับบริหารส่งต่อมาเป็นเป้าหมายหรือนโยบายระดับฝ่าย และแผนก จนส่งไปที่ KPI ระดับพนักงานรายบุคคล

  • หัวหน้างานต้องสร้างตัวตายตัวแทน หรือทายาทอสูรในการสืบทอดตำแหน่ง

การทำงานและบริหารจัดการที่เป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ ต้องสามารถสร้างการสืบทอดตำแหน่งได้ หรือจะเรียกว่าสร้างทายาทเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ หรือเป็นตัวแทนในการทำงานบริหารแทนในกรณีที่ หัวน้างานมีธุระ หรือติดประชุมกับงานที่ต้องมีมือซ้ายมือขวา ในการเป็นหูเป็นตาแทนได้อย่างรู้สึกได้ถึงความไว้วางใจ และปลอดภัยในผลลัพธ์ของงานตามมาตรฐาน

  • หัวหน้างานต้องปั้นทีมงานให้มีความรู้ความสามารถ

การปั้นคน หรือปั้นพนักงาน เป็นภารกิจหลักในการดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้างาน ดังนั้นใครสามารถปั้นทีมงานให้เก่งงาน  และสามารถต่อยอดทักษะการบริหารจัดการได้ ยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่า หัวหน้างานคนนั้นสามารถเติบโตขึ้นไประดับผู้จัดการ หรือระดับบริหารในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี

  • หัวหน้างานต้องสร้างผลงานผ่านพนักงานทุกคน

การทำงานเป็นทีมที่ต้องมีหัวหน้างานนั้นแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่ต้องเริ่มมีการวางแผน ติดตามแผน พร้อมทั้งมุ่งหวังที่ผลลัพธ์ของพนักงาน ผ่านผลงานของทีม โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้กำกับดูแล และเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และสร้างผลงานได้ดี

  • หัวหน้างานต้องพัฒนาคนให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพ (Career Path)

ทุกคนเข้ามาทำงานในองค์กร ย่อมหวังความมั่นคง ใช่ค่ะ คำว่าความมั่นคงเป็นสิ่งที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ พอๆ กับตัวเลขค่าตอบแทนเลยทีเดียว  หลายคนเลือกตัวเงิน แต่อีกหลายคนยอมรับน้อยหน่อย ในองค์กรที่คิดว่ามั่นคง ปลอดภัยในความเสี่ยงทั้งปวง  นั่นแปลว่าพนักงานมีความหวังหรือเจตนาที่จะเติบโตไปพร้อมกับอายุงานในองค์กรนี้  หัวหน้างานจึงมีความจำเป็นในการชี้แนะ หรือวางแนวทางให้พนักงานเห็น หรือทราบว่า มีทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

 

5 เหตุผลนี้น่าจะเพียงพอในการ

ที่หัวหน้างานคุณภาพต้องมีการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพเช่นกัน

 

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย