8 วิธีพัฒนาทีมขายให้สำเร็จ มั่งคั่ง

นักขายทุกคนมีเป้าหมายในการทำงาน คือสำเร็จและมั่งคั่งแน่นอน แต่แล้วก็มีสิ่งเร้า ที่เรียกว่าอุปสรรค มาทำให้ความตั้งใจในการประสบความสำเร็จลดลง ช้าลง ด้วยคำพูดสวยๆ ปลอบใจว่า รอหน่อย พักหน่อย เดี๋ยวก็ถึงน่า นักขายทุกคนเคยผ่านและคุ้นๆ กับความรู้สึกแบบนี้แน่นอน แต่สิ่งที่อยากชวนคุยกันต่อคือการหาแนวทาง 8 วิธีพัฒนานักขายให้สำเร็จ มั่งคั่ง ในแบบที่ใช่ สไตล์คุณ

nlp สร้างทัศนคติ เป็นไปได้ ให้กับทีมงาน ด้วยการสนับสนุนให้มีความมั่นใจในการทำงานขายด้วยการเตรียมตัวพร้อมเรื่องดีๆ ให้มีพลังในการเผชิญ เช่น ชมตัวเองจากความภูมิใจในอดีต, พูดถึงความภูมิใจในองค์กร, หาข้อดีของลูกค้ารายสำคัญ ฯลฯ

nlp กำหนดเป้าหมายหรือยอดขาย ร่วมกับทีมงานให้ชัดเจน เป็นไปได้ และท้าทาย ทำให้นักขายรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในเป้าหมาย ซึ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้จริง

nlp ทำตัวเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงในทุกวัน เลือกเทคนิคและบทบาทในการกระตุ้นทีมงานให้มีความกระตือรือร้น สนุกกับการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง

nlp รับฟังอย่างตั้งใจ ในการสะท้อนของทีมงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง พร้อมสอนให้นักขายเรียนรู้ทักษะการฟังลูกค้า ผ่านการทำงานร่วมกัน หากคุณทำได้จริง นักขายย่อมมีความมั่นใจในนำทักษะการฟังไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขายอย่างจริงจัง

nlp วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และค้นหาความชอบของตัวเองในการทำงานกับลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น ลูกค้ารายใหญ่, ลูกค้าเน้นเจาะลึกความเชี่ยวชาญ, ลูกค้าต้องการบริการ, ลูกค้ารายย่อย ฯลฯ หากนักขายทราบจุดเด่นและความถนัดในการพูดคุยกับลูกค้าประเภทไหนแล้ว จะยิ่งเพิ่มความสำเร็จได้ด้วยการโฟกัสตลาด ได้ชัดมากขึ้น

nlp ชื่นชม ให้รางวัล และให้ความสำคัญกับทีมงานขายตามข้อเท็จจริง เพื่อเพิ่มพลังเสริมกำลังใจ ในการทำงานขาย ที่ต้องเจอกับสิ่งเร้าหรือสถานการณ์กระตุ้นจากลูกค้าบ่อยครั้ง ดังนั้นคุณต้องสามารถชวนเขาหามุมมองด้านดีตามหลักจิตวิทยาจูงใจทีมขาย

nlp วางกลยุทธ์ร่วมกันในการเพิ่ม หรือปรับเทคนิคการนำเสนอ เช่นการฝึกฝนและแสดงบทบาทสมมติ เพราะจะสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาทีมขายให้มีความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง

nlp พัฒนาทีมงานสม่ำเสมอ ติวประเด็นสำคัญในการทำงานขาย เช่น สินค้าใหม่ ,จุดขายสินค้า, การเจรจา และเทคนิคต่างๆ ให้นักขายเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีนั้นดีและยอดเยี่ยม ทำให้การนำเสนอลูกค้าสัมผัสได้ถึงความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจในการเป็นนักขายมืออาชีพของทีมงาน

อ่านถึงตรงนี้แล้ว ท่านผู้บริหารทีมงานขายพอได้ไอเดียอะไรไปใช้ในการสร้าง และพัฒนาทีมงานคุณได้บ้าง เมื่อนำไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรนำมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะ