ทุกหลักสูตรเขียนจากประสบการณ์จริง ซึ่งผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

HR Sharing-Online

โลกเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปิดโลกของการใช้ชีวิตยุคใหม่ให้สะดวก ง่าย และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ

ทีมวิทยากรสถาบันทุกคนยินดีร่วมเดินทางไปกับทุกท่านในทุกสถานการณ์แล้วเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยพลังใจและพลังกายที่เข้มแข็ง กับการอยู่ร่วมกัน สร้างสรรค์การอยู่รอด และรุ่งเรื่องไปพร้อมกัน

#ติดต่อคุณนุช โทร.091-7940197

 

I am a Buddy มีเราเดินเคียงคู่คุณ

Add Any content here
zoom hr sharing onlinever2

หลักสูตร In-House

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 (Modern Manager 4.0)

£0.00

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

บทความที่น่าสนใจ

TheSales by coachsunitcha

พาให้ผู้ฟังกลับไปค้นหาศักยภาพแท้จริงของตัวเอง นำออกมาสร้างความเก่งในการเข้าไปครองใจลูกค้า และจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาทักษะการขายให้คุณมีความสุข มั่งคั่ง ยั่งยืน

ฝึกอบรมพัฒนาการสอน
สไตล์คนเชิงรุก ดาวน์โหลด

มีหลักสูตรมาตรฐานบริการปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์
และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร

ดาวน์โหลด