โค้ชสุณิชชา พาคิด พิชิตเป้าหมาย

เป้าหมายของ Blog นี้ 

 • เพื่อบันทึกประสบการณ์ไว้แบ่งปัน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันในแง่มุมต่างๆ
 • เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กำลัว ค้น คิด พิชิตเป้าหมาย (ชีวิตตัวเอง)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า

และแนวทาง

การพัฒนาตัวเอง 

 1. ก้าวที่ต้องกล้า
 2. ก้าวที่ชัดเจน
 3. ก้าวที่กังวล
 4. ก้างที่ตัดสินใจ
 5. ก้าวที่ใช่ในเส้นทาง
 6. ก้าวที่เติบโต
 7. ก้าวที่(คิดว่า)มั่นคง
 8. ก้าวที่เปลี่ยนแปลง
 9. ก้าวที่ยกระดับเส้นทาง
 10. ก้าวที่ทบทวนกระบวนการ
 11. ก้าวที่เข้าใจความสำเร็จ
 12. ก้าวที่ภาคภูมิใจ
 13. ก้าวที่อยากสอนน้อง
 14. ก้าวที่มีวิชา…เป็นพี่เลี้ยง
 15. ก้าวที่เข้าใจบทบาทอย่างเป็นจริง (TAPS Model)

========================

ก้าวที่ต้องกล้า

เคยไหมที่เราต้องตัดสินใจทำบางสิ่ง และวิ่งออกจากบางพื้นที่ เพียงเพื่อเอาตัวรอด

พร้อมทั้งต้องพิสูจน์ด้วยว่า #ฉันทำได้จังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนต้องมีจุดแห่งการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ คำตอบของ

ก้าวที่ต้องกล้า

ไม่ว่าจะต้องเจอ หรือเผชิญสิ่งใด  หัวใจและสมองมักปรองดองกัน

จับมือแล้วหันมาบอกกันว่า #สู้โว้ย

 

นาทีนั้นแหละ คือ ก้าวที่ต้องกล้า

 

หากเราต้องการประสบความสำเร็จได้เร็ว และแรงสปีดไม่มีตก

ต้องใช้เทคนิคการหลอกสมอง ให้รีบปรองดองกับหัวใจกันดูนะคะ

เพราะบ่อยครั้งที่เรามักตามใจตัวเอง และครื้นเครงด้วยความรู้สึกปลอดภัย

 

ให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเถอะว่า

คุณเป็นได้ดี และเป็นได้ดีกว่าที่คิดเสมอ

ครั้งหน้า หากพบกับเรื่องที่ต้องดัดสินใจ

ให้นึกถึงคำว่า #ก้าวที่ต้องกล้า หรือกล้าที่จะก้าว

จับมือพยักหน้ากับตัวเองแล้วพูดคำว่า ไปไปไป

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

 

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการ งานขาย การตลาด และบริการขององค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet...