KPI กับการสร้างทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

KPI กับการสร้างทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

KPI กับการสร้างทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

(Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลงาน

อานุภาพแห่ง KPI

 

KPI เป็นเรื่องของการทำงานที่มีเป้าหมาย

ซึ่งมีมานานมากแล้ว  เช่น การปักธง การกำหนดพิกัดชัดเจน

การปีนเขา หรือการขายที่ต้องบรรลุเป้าหมาย

จริงๆแล้วก็เรียกว่า KPI ได้เช่นเดียวกันในสมัยนั้น

 

ปัจจุบัน 

KPI นำมาใช้ในการทำงาน 

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในวงการพัฒนาบุคลากร

จึงนำ KPI มาใช้ในการวัดผลการทำงานให้เห็นถึง 

พัฒนาการ ด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่สอดคล้องกัน

 

เพียงแต่

การนำ KPI มาใช้ในองค์กรอาจจะไม่มีการให้ความรู้

หรือการนำมาด้วยทัศนคติที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นความคิดที่ต่างกัน

บางคน ชอบ

บางคนไม่ชอบ

เกิดจากความเข้าใจในเจตนาแห่งการนำมาใช้

เช่น 

  • KPI แบบสร้างสรรค์ คือนำมาพัฒนา และต่อยอด

  • KPI แบบไม่สร้างสรรค์ คือนำมาจับผิด และคิดว่าน่าจะต้องพัฒนา

  • KPI แบบ………………….

อ่านถึงตรงนี้แล้ว KPI ในแบบของคุณคืออะไร? เป็นอย่างไร?

 

หากเริ่มต้นใหม่

อยากให้ใส่ใจในการอธิบาย ส่งเสริมความรู้ก่อน

แล้วค่อยๆ นำมาใส่ประสบการณ์ด้านดีจนมีความเชื่อมั่นใน KPI

แล้วใช้เป็นตัวกำหนด หรือพัฒนาแนวทางการพัฒนาให้สำเร็จ มั่งคั่ง ยั่งยืน

หากมีคำถามติดต่อมาให้เราช่วยได้ตลอดเวลา

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com