หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้จัดการยุคใหม่ (Smart Manager) โดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

ผู้จัดการยุคใหม่ ใส่ในบุคลิกภาพ และกรอบความคิดของการเป็นผู้นำ