หลักสูตรภาษาอังกฤษในการทำงานประยุกต์ใช้ได้จริง Easy English

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรับพนักงานและองค์กรที่ต้องการใช้งานจริง พร้อมเทคนิคการฝึกฝน และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย