SME Zone : โซนของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ว่าด้วยเรื่องการตลาดออนไลน์

ปั้นทีมขายSMEs พัฒนาทีมงานขายธุรกิจSMEs

SME Zone : โซนของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ว่าด้วยเรื่องการตลาดออนไลน์

ยุคนี้ใครก็พูดถึงออนไลน์

ยุคนี้ใครก็ชื่นชมระบบงานออนไลน์

ยุคนี้ใครๆ เขาก็บอกว่าความสำเร็จของ SMEs ต้องอาศัยออนไลน์

 

จริงอยู่ ว่าออนไลน์สำคัญ และลดต้นทุนได้จริง

แต่หากเราไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่จริงจังกับการทำการตลาดออนไลน์

อาจจะทำให้เราเสียเวลา หรือเสียความมั่นใจไปได้เช่นกัน จริงไหมคะ

คำว่า กระแส  หรือยุคใหม่ อาจทำให้ขาดความมั่นใจไปบ้าง

ความสำคัญอยู่ที่ความถนัด ชัดเจน และความลงตัวของตัวเองและทีมงานต่างหาก

เพราะ หัวใจสำคัญคือ การรู้จริงในสินค้า ช่องทาง และการแข่งขัน ของธุรกิจ

ดังนั้นความสำเร็จของเรามีหลายช่องทาง

  • ออนไลน์ก็ได้
  • ออฟไลน์ก็ดี

เพราะส่วนตัวเชื่อว่า ทุกธุรกิจมีความเฉพาะของตัวเอง

การทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ มิใช่เพียงมีทุกช่องทาง

แต่อยู่ที่ขายได้ในทุกช่องทางที่เราทำการตลาดจริงไหม

 

รวบรวมและเขียนโดย

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

T.0626599545