Teamwork & Team Building (พัฒนาการทำงานเป็นทีมเวิร์ค)

ทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

Teamwork & Team Building (พัฒนาการทำงานเป็นทีมเวิร์ค)

หัวหน้าหรือพนักงานควรตระหนักเสมอกับคำว่า Teamwork

ทีมจะเวิร์คได้ หัวใจทุกคนในทีมต้องพร้อมเวิร์ค

คำสำคัญที่ในทีมควรยึดมั่นร่วมกัน  เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ

คือ

เป้าหมายเดียวกัน

กติกาเดียวกัน

การมีส่วนร่วมไปด้วยกัน

การประสบความสำเร็จร่วมกัน

คำถามที่พึงถามตัวเองบ่อยครั้งดังนี้

  • ทีมในฝันเราภาพลักษณ์เป็นอย่างไร?
  • คนในทีมควรมีลักษณะอย่างไร?
  • อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จของทีมเรา ณ ตอนนี้?
  • หากเราต้องการทำงานให้ทีมสำเร็จร่วมกัน ตัวเราควรทำสิ่งใดบ้าง?
  • หากต้องการการยอมรับจากคนในทีมควรมีแนวทางการทำงานและสื่อสารอย่างไร?
  • ทัศนคติ หรือนิสัยใดบ้างที่เราสามารถปรับได้ ในการเป็นคนที่เวิร์คของทีมเวิร์คที่นี่ตอนนี้?

==================================

  • เป้าหมายเดียวกัน
  • กุญแจสำคัญ คือสื่อสาร
  • ผสานความกลมเกลียว
  • มุ่งคิดเชิงบวกกับทีม

==================================

ความสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราอยู่หรือเล่นตำแหน่งไหนของทีม

แต่เป็นที่เราอยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยแนวคิด และทัศนคติอย่างไรให้ทีมประสบความสำเร็จสำคัญกว่า

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย