อ.อรรณพ นิยมเดชา กับการร่วมแบ่งปันแนวคิด “Digital Disruption Trend & Development”

อ.อรรณพ นิยมเดชา กับเอชอาร์นิคมอมตะนคร

 

HR รุ่นใหม่สนใจการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น
ในหัวข้อ “Digital Disruption Trend & Development” นิคมอมตะนคร จำนวนร้อยกว่าท่าน

 

อ.อรรณพ นิยมเดชา
อ.อรรณพ นิยมเดชา